Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj: Start

Strona główna


Informujemy, że 27 maja 2015 r. (piątek) w Szkole Podstawowej

im. UNICEF w Grabowie nad Prosną

jest wolny od zajęć dydaktycznych. Świetlica czynna od 6.30 do 15.30.

 

Do szkoły czas...

Informacja

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. UNICEF w Grabowie nad Prosną

dotycząca naboru dzieci do klas pierwszych

1. Szkoła Podstawowa im. UNICEF w Grabowie nad Prosną od 1 do 30 czerwca 2016 r. przyjmuje zgłoszenia i wnioski rodziców/prawnych opiekunów dzieci sześcioletnich i siedmioletnich do klas pierwszych.

2. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

3. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, jeżeli korzystało z wychowania przedszkolnego w roku poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

4. Dziecko, które w roku szkolnym 2015/2016 realizowało obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców jest przyjmowane do klasy I tej szkoły bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego.

5. Kartę zgłoszenia lub wniosek można złożyc w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-14.00 w terminie od 1 do 30 czerwca 2016 r.

6. Wzory dokumentów można pobrać w sekretariacie lub ze strony internetowej sp.grabow.szkolnastrona.pl (zakładka Zapisy do szkoły).

 

 

 Jubileusz 50-lecia budynku i nadanie imienia UNICEF Szkole Podstawowej w Grabowie nad Prosną

bh

 

 

Piątek, 2016-05-27

Imieniny: Amandy, Jana

Sponsorzy nagród w konkursie "Szkolnastrona Roku 2014"

Megamatma